Happy8 – Lịch thi đấu Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền năm 2021

Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền năm 2021 diễn ra từ 23/3-27/3/2021 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của 12 đội bóng nam và nữ.

Lịch thi đấu Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền năm 2021

Ngày
Thời gian
Trận thứ
Mã số
Đối tượng
Đội gặp đội
23/3
13h30
1
1-2
Nữ
Hải Tiến Thanh Hóa
VTV Bình Điền Long An
15h30
2
1-2
Nam
Hà Nội
Thể Công
17h30
3
1-2
Nam
Tràng An Ninh Bình
Biên Phòng
20h15
KHAI MẠC
20h30
4
1-2
Nữ
Ninh Bình Doveco
Thái Bình
24/3
14h00
5
3-1
Nữ
Quảng Ninh
Hải Tiến Thanh Hóa
16h00
6
3-1
Nam
Hà Tĩnh
Hà Nội
18h00
7
3-1
Nữ
Kinh Bắc – Bắc Ninh
Ninh Bình Doveco
20h15
8
3-1
Nam
Sanest Khánh Hòa
Tràng An Ninh Bình
25/3
14h00
9
2-3
Nữ
VTV Bình Điền Long An
Quảng Ninh
16h00
10
2-3
Nam
Thể Công
Hà Tĩnh
18h00
11
2-3
Nữ
Thái Bình
Kinh Bắc – Bắc Ninh
20h15
12
2-3
Nam
Biên Phòng
Sanest Khánh Hòa
26/3
14h00
13
BK1
Nữ
Nhất bảng A
Nhì Bảng B
16h00
14
BK2
Nam
Nhất bảng A
Nhì bảng B
18h00
15
BK3
Nữ
Nhất bảng B
Nhì Bảng A
20h15
16
BK4
Nam
Nhất bảng B
Nhì bảng A
27/3
14h00
17
Hạng3
Nữ
Thua trận 13
Thua trận 15

Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền năm 2021 diễn ra từ 23/3-27/3/2021 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Thành phần tham dự giải có 6 đội Bóng chuyền nam (đội Tràng An Ninh Bình, Hà Nội, Thể Công, Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng) và 6 đội Bóng chuyền nữ (Ninh Bình, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Hải Tiến Thanh Hóa, Thái Bình, Kinh Bắc – Bắc Ninh).


Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền năm 2021 diễn ra từ 23/3-27/3/2021 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của 12 đội bóng nam và nữ.

Lịch thi đấu Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền năm 2021

Ngày
Thời gian
Trận thứ
Mã số
Đối tượng
Đội gặp đội
23/3
13h30
1
1-2
Nữ
Hải Tiến Thanh Hóa
VTV Bình Điền Long An
15h30
2
1-2
Nam
Hà Nội
Thể Công
17h30
3
1-2
Nam
Tràng An Ninh Bình
Biên Phòng
20h15
KHAI MẠC
20h30
4
1-2
Nữ
Ninh Bình Doveco
Thái Bình
24/3
14h00
5
3-1
Nữ
Quảng Ninh
Hải Tiến Thanh Hóa
16h00
6
3-1
Nam
Hà Tĩnh
Hà Nội
18h00
7
3-1
Nữ
Kinh Bắc – Bắc Ninh
Ninh Bình Doveco
20h15
8
3-1
Nam
Sanest Khánh Hòa
Tràng An Ninh Bình
25/3
14h00
9
2-3
Nữ
VTV Bình Điền Long An
Quảng Ninh
16h00
10
2-3
Nam
Thể Công
Hà Tĩnh
18h00
11
2-3
Nữ
Thái Bình
Kinh Bắc – Bắc Ninh
20h15
12
2-3
Nam
Biên Phòng
Sanest Khánh Hòa
26/3
14h00
13
BK1
Nữ
Nhất bảng A
Nhì Bảng B
16h00
14
BK2
Nam
Nhất bảng A
Nhì bảng B
18h00
15
BK3
Nữ
Nhất bảng B
Nhì Bảng A
20h15
16
BK4
Nam
Nhất bảng B
Nhì bảng A
27/3
14h00
17
Hạng3
Nữ
Thua trận 13
Thua trận 15

Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền năm 2021 diễn ra từ 23/3-27/3/2021 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Thành phần tham dự giải có 6 đội Bóng chuyền nam (đội Tràng An Ninh Bình, Hà Nội, Thể Công, Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng) và 6 đội Bóng chuyền nữ (Ninh Bình, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Hải Tiến Thanh Hóa, Thái Bình, Kinh Bắc – Bắc Ninh).


Được đăng bởi nhà cái Happy8

  • Leave a Comment